DELBETALNING OCH FINANSIERING

BETALA LITE I TAGET!

Dela upp din betalning räntefritt i upp till 36 månader

I månadsbeloppen ingår amortering och ev. ränta. Ev. administrations- och uppläggningsavgift tillkommer efter vald betalningsplan. Alla köp som görs under en kalendermånad debiteras månaden efter och då gör kunden sitt val av betalningsalternativ. Det val kunden gör debiteras därefter med de kostnader som hör till det alternativet.

Representativt exempel för delbetalning 36 mån*

 • Kreditbelopp/Köp
 • 45 000:-
 • Effektiv ränta
 • 3,13%
 • Rörlig årsränta
 • 0%
 • Kreditkostnad
 • 2 215:-
 • Adm.avgift/mån
 • 45:-
 • Ord.delbetalning/mån**
 • 1 295:-
 • Uppläggningsavgift
 • 595:-
 • Tot. belopp att betala
 • 47 215:-

*Exemplet baseras på ett köp den 15:e dagen i en kalendermånad och är beräk-nat 2015-08-25 . Exemplet förutsätter att räntan och avgifterna är oförändrade under hela kreditperioden. Andra sätt att utnyttja krediten kan leda till såväl en högre som lägre effektiv ränta. Den effektiva räntan är beräknad i enlighet med Konsumentverkets riktlinjer.

**Avrundning tillämpas till närmsta högre krona. Månaden efter val av delbetalning tillkommer uppläggnings avgift till ordinarie delbetalningsbelopp. Uppläggningsavgiften är inkluderad i angiven Kreditkostnad och Totalt belopp att betala.

 • 30 000:-
 • 40 000:-
 • 50 000:-
 • 60 000:-
 • 70 000:-
 • 80 000:-
 • Rörlig årsränta 0%
 • Administrationsavgift per månad: 45:-
 • Uppläggningsavgift: 595:-

Exempel ovan: Totalt betarar du 52 215:-

Inkluderar en administrationsavgift på 45 kr per månad + 595 kr i uppläggningsavgift som debiteras månad 2.